Abonnement Kerkblad
 

De kerkbladcommissie is door de kerkenraad ingesteld als orgaan van bijstand. De commissie zorgt er voor dat een kerkblad wordt vervaardigd waarin de gemeente op de hoogte wordt gehouden van het plaatselijke kerkelijke werk.
Het kerkblad is een visitekaartje van onze gemeente en het wordt volledig in eigen beheer gemaakt. Van het verwerken van de aangeleverde kopij tot en met het vermenigvuldigen en verspreiden. Iets waar we erg trots op zijn.
De kopij wordt grotendeels aangeleverd door kerkelijk kader: predikanten, scriba, ouderlingen, diakenen en college van kerkrentmeesters en andere kerkelijke commissies.
Ook is er ruimte voor berichten van geboorte, huwelijk, overlijden en op verzoek ook van gemeenteleden die een jubileum hebben te vieren. Mededelingen “van buiten” (regionale of landelijke berichten) worden indien nodig ook opgenomen.
Het kerkblad verschijnt gewoonlijk om de drie weken. In totaal 16 keer per jaar.
Het rooster van verschijnen wordt gemaakt in overleg met de kerkenraad.
Om de kosten van het kerkblad zo laag mogelijk te houden, worden de kerkbladen door schoolkinderen maar ook door andere vrijwilligers bij de abonnees thuis bezorgd.
 
Voor meer informatie of een abonnement kunt u contact opnemen met Dhr. G.D. Borkent, tel. 0546-643009

E-mail: kerkblad.deschoof@gmail.com