Bijbelgesprekskringen
 

Geloven op Maandag

“Geloven op Maandag” komt de eerste maandagmorgen van de maand bij elkaar in de consistorie van de kerk. We praten dan over onderwerpen waar we in het dagelijks leven mee te maken hebben.
Wat we hierover kunnen vinden in de bijbel wordt ons aangereikt door de dominee. Het blijkt vaak dat van 9.30 uur tot 11.30 uur praten over hoe je je christelijk geloof handen en voeten geeft, tekort is.
Graag tot ziens en voel je welkom bij “Geloven op Maandag”.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mw. W.G. Hekman-Immink, tel. 0546-643151

 

Bijbelkring
Op de woensdagmorgen, één keer per drie weken van 9.30 uur tot 11.30 uur, wordt er bijbelkring gehouden in de consistorie.
Met elkaar bespreken wij een onderwerp uit één van de bijbelboeken. Met behulp van een boekje of stencil dat het te behandelen onderwerp nader toelicht. Aan de hand van de gespreksvragen mogen we met elkaar de rijkdommen van het “Woord” ontdekken en ons geloofsleven verrijken. We kunnen niet zonder en onze kennis schiet zo vaak tekort.Het is heel fijn om met elkaar de Bijbel te bespreken en van elkaar te leren. Dan pas kun je begrijpen dat het “Woord” levend is en levend maakt. Graag tot ziens op de bijbelkring. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mw. W.G. Hekman-Immink, tel. 0546-643151

 

 

Gemeente Groei Groep

De Gemeente Groei Groep (GGG) is als bijbelstudiegroepen onderdeel van “De Schoof”.
De visie is om samen te groeien in Geloof, Gemeenschap en Getal.
In het onderwijs van Jezus ontdekken we drie cirkels van mensen om Hem heen. Jezus sprak tot grote groepen, bijv. spijziging van de 5000. Hij sprak ook met individuen, bijv. de Samaritaanse vrouw. Daarnaast had Jezus een kleine groep mensen om Zich heen verzameld, de discipelen, met wie Hij de dingen van de Vader besprak. Ook in ons geestelijk leven kunnen we deze drie cirkels terug vinden. Op zondag ontmoeten we elkaar als de ‘grote gemeente’, die bijeenkomt om de lofzang te zingen en het Woord te horen. We kennen ook het persoonlijk gebed en Bijbellezen. Maar ook voor ons is die ‘tussenschakel’ tussen het persoonlijke en het massale van belang: de kleine groep. Of om het wat ruimer te zeggen: een kleine groep (bestaande uit min. 7 en max. 15 personen), die zeven avonden samenkomen om met elkaar Gods Woord te lezen en zich daarin te verdiepen. We doen dat aan de hand van het jaarthema, waarbij de GGG een goede aanvulling c.q. vervolg is op de wijkcontactavonden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Dhr. R.H. Hekman, tel. 0546-643151

Mw. M. Ballast-Hilbrink, tel. 0546-795381