Clubwerk
  In september beginnen de jeugdclubs weer!
Wat kun je verwachten?

In de eerste plaats een hoop gezelligheid: samen met je eigen leeftijdgenoten een gezellige avond/middag, met leuke activiteiten.
Da
arnaast is er aan het begin van elke clubavond/middag ook ruimte om samen stil te staan bij God, de kerk, en over wat God te maken wil hebben met jouw leven.
 
Je bent welkom bij:
 

Woensdagmiddagclub “De Regenboog”
Groep 3-4-5
Dag en tijd staat in het kerkblad.
 
Maandagavondclub - Meisjesclub “De Ark”
Groep 6-7-8
Dag en tijd staat in het kerkblad.
 
Maandagavondclub – Jongensclub “De Aren”
Groep 6-7-8
Dag en tijd staat in het kerkblad.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. G. Evers, tel. 06-15604092 (jeugdouderling)