Diaconie
 

Diaconie is afgeleid van diaconia wat dienst betekent. De dienst der barmhartigheid en gerechtigheid, het opkomen voor de armsten, verdrukten, eenzamen en ouderen neemt een belangrijke plaats in. De diakenen zijn vertegenwoordigd in vele commissies, verenigingen en stichtingen. In en om de kerk zijn onze voornaamste taken: De dienst aan de Avondmaalstafel, de bloemengroet, de kerkradio en het collecteren bij de dienst. De belangrijkste bron van inkomsten zijn: collectes en giften, die we dan weer doorgeven, aan zowel plaatselijke, landelijke en wereldwijde hulp. Tevens is er een jaarlijkse oud-ijzer actie.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. M.A. van der Stelt, tel. 0546-644200

E-mail: diaconie.deschoof@gmail.com