Erediensten

Erediensten
Elke zondag om 9.30 en 19.00 uur.

Bijzondere Erediensten
Naast de diensten op zondag zijn er een aantal bijzondere diensten per jaar. Dit zijn diensten die verband houden met de vaste Christelijke feestdagen of bijzondere dagen.

Nieuwjaarsmorgen om 10.00 uur.
Oudejaarsavond om 19.30 uur.
Bid- en Dankdag om 19.00 uur (Gezinsdiensten).

Gemeentezondag (opening en sluiting winterwerk) om 17.00 uur.
Jeugddiensten (twee om 9.30 uur en vier om 19.00 uur).
Ontmoetingsdienst om 17.00 uur (Openluchtdienst).

Hemelvaartsdag om 9.00 uur (Gezinsdienst).
Goede Vrijdag om 19.30 uur (Heilig Avondmaal).
1e Kerstdag, twee morgendiensten: 9.00 uur & 10.30 uur
   (Gezinsdienst)
1e Paasdag, twee morgendiensten: 8.45 uur & 10.15 uur
  (Gezinsdienst)
2e Paasdag om 9.30 uur (Paaszangdienst).
Israëlzondag; eerste zondag van oktober; om 9.30 uur
  (Gezinsdienst).

Collecten
Tijdens de erediensten worden twee collecten gehouden.
De opbrengst
is voor de diaconie en kerk. Bij de uitgang is er een collecte voor de kerk en tevens hangen er de busjes voor de zending.

Kinderoppas
Tijdens de ochtend- en de middagdienst is er kinderoppas voor kinderen tot en met 3 jaar.

Kinderkerk
Iedere zondagmorgen tijdens de erediensten gaan de kinderen naar de  Kinderkerk, m.u.v. 1e Kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e zondag in oktober.

Kosters
Twee kosters dragen zorg voor het openen en sluiten van het              kerkgebouw en een aantal praktische- en technische zaken rondom de erediensten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. K. Olsman,
tel. 0546-641063

Organisten
In onze gemeente bespelen een zestal organisten het orgel.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Mevr. G.M. Ballast-Hilbrink, tel. 0546-795381

Kerkauto
Bejaarden en mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen, kunnen        voor het bijwonen van de erediensten worden opgehaald met een auto. Mocht u van deze hulp gebruik willen maken, dan kunt u contact opnemen met Mw. E.W. Groot Wassink-Willemsen, tel. 0546-644757

Doop
Er wordt regelmatig de Heilige doop bediend. Ouders die hun kind willen laten dopen, worden verwacht op een door de predikant
aangekondigde doopzitting. Ze dienen hun trouwboekje zij zich te
hebben. Bij deze doopzitting is ook de wijkouderling aanwezig.

Heilig Avondmaal  
H
et Heilig Avondmaal wordt vijfmaal per jaar (incl. Goede Vrijdag)
gevierd. De data worden tevoren in het kerkblad
bekend gemaakt, terwijl op de zondag die de Avondmaalsviering vooraf gaat,
oorbereiding wordt gehouden
, “Doe dat tot Mijn gedachtenis”, sprak de Heiland. Laten wij Hem daarin niet ongehoorzaam zijn.

 

Kerkradio/Internet
Mensen die door langdurige ziekte, of ouderdom niet meer de erediensten kunnen bijwonen, kunnen kerkradio aanvragen.
Hierdoor is het mogelijk om alle diensten vanuit “De Schoof” te
              beluisteren. U kunt uw aanvraag via predikant, ouderling of diaken
kenbaar maken. Voor de aansluiting van kerkradio wordt een

maandelijkse bijdrage gevraagd. De erediensten zijn ook te
beluisteren en te downloaden via de website
www.kerkomroep.nl