Evangelisatiewerk "de Schoof"
  Heel veel activiteiten in de gemeente zijn gericht op een bepaalde vaste groep die er eigenlijk altijd wel bij is. Als evangelisatiecommissie richten
we ons juist met name op die mensen die er normaalgesproken
niet bij zijn. We hopen ze enthousiast te maken voor onze gemeente en – vooral – voor het geloof in de Here Jezus. Om dit te bereiken, organiseren we activiteiten. Soms een wandeltocht of een toertocht op de motor.
Rond Kerst en Pasen zorgen we voor de verspreiding van het blad “Echo”
of  “Elisabethbode”.
Op de avondmarkt zijn we met een kraam aanwezig. We houden contact met de beide Alphacursussen. Hoogtepunt voor ons is elk jaar weer de Ontmoetingsdienst in juni. Dit is een laagdrempelige dienst op het schoolplein. Het is geweldig om met een groep totaal verschillende mensen te zingen in de open lucht en samen te luisteren naar een eenvoudige boodschap uit de bijbel. Het woord “Ontmoetingsdienst” geeft gelijk ook aan waar het wat ons betreft bij evangelisatie om gaat. Ontmoeting! Ontmoeting met God. En, net zo belangrijk: ontmoeting met elkaar.
Als evangelisatiecommissie hopen we eraan bij te dragen dat zoveel mogelijk mensen zullen ontdekken hoe goed het is om samen God te ontmoeten.
Voor meer informatie over het werk van de evangelisatiecommissie
kunt u contact opnemen met Dhr. R.H. Hekman, tel. 0546-643151