Gebedskring
 

Elke tweede dinsdag van de maand; van september tot en met april;
komen we van 19.15 tot 19.45 uur in “De Schoof” bij elkaar.
In januari is het de derde dinsdag en we sluiten aan bij het thema
van “de week van gebed”.
We beginnen met een lied en bijbelezen. Daarna bespreken we de gebedsonderwerpen.
Ook delen we andere dingen die ons op het hart liggen om voor te bidden.
Als we bidden spreken we af wie er begint en afsluit.
Er is een gebedsbrief waar de gebedspunten worden genoemd.
Wat betreft personen die het moeilijk vinden om hardop te bidden, is het heel fijn als ze stil meebidden.
We sluiten af met het Onze Vader.
Als afsluiting zingen we nog een lied.

Over een gebedskring heeft menigeen wat gemengde gevoelens:
Is bidden niet iets voor de binnenkamer?
Bidden we niet elke dag als gezin?
Bidden we als gemeente niet in de eredienst?
 
De Bijbel roept ons op om voortdurend te bidden, zie 1 Tessalonicenzen 5 vers 17. De Bijbel verbindt ook belangrijke beloften aan het “samen bidden”, zie Handelingen 1 vers 14 en Matteüs 18 vers 18-20. Onze hemelse Vader wil gebeden zijn!
 
U bent dus van harte welkom!
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. R.H. Hekman, tel. 0546-643151