Jeugdienstcommissie
 

Acht keer per winterseizoen organiseert de jeugddienstcommissie een jeugddienst (inclusief opening- en afsluiting winterwerk). Het doel van deze diensten is om de jeugd van “De Schoof” meer te bereiken en ze dichter bij God te brengen.

We proberen deze diensten aantrekkelijk te maken door interessante thema’s en een gospelgroep of een duo uit te nodigen en gebruik te maken van andere liedbundels.

Het thema van een dienst proberen we zo dicht mogelijk bij de belevingswereld van de jongeren te zoeken. We werken met thema’s die zijn afgeleid van het jaarthema. Aan de hand van het thema worden passende bijbelgedeelten en liederen gezocht.

Door het benaderen van jongeren voor het collecteren, schriftlezing doen of begeleiden van een bepaald gedeelte proberen we ze meer bij de jeugddiensten te betrekken.

Door middel van stukjes in de regionale kranten, het kerkblad en posters, proberen we de jeugd enthousiast te maken om de jeugddiensten te komen bezoeken.

Natuurlijk is voor deze diensten niet alleen de jeugd uitgenodigd, ook u bent van harte welkom!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. G. Evers, tel. 06-15604092 (jeugdouderling)