Jeugdraad
  De jeugdraad… wat doet die nou eigenlijk?
 
Nou, kort gezegd coördineert de jeugdraad al het jeugdwerk van “De Schoof”.
Denk aan de jeugdclubs, kinderkerk, jeugddienstcommissie, activiteitencommissie, kinderoppas.
 
De jeugdraad is er voor jullie… de jeugd.
 
Jullie vormen een hele belangrijke, speciale groep.
 
Onze missie is om kerk en geloof blijvend te betrekken bij jongeren.
 
Voor meer infor
matie kunt u contact opnemen met
Dhr. G. Evers, tel. 06-15604092 (jeugdouderling)