Kerkelijk bezoekwerk
 

Het kerkelijk bezoekwerk (K.B.W.) is ingesteld als orgaan van bijstand om namens de gemeente blijk van medeleven te geven aan gemeenteleden bij bijzondere gebeurtenissen. De commissie staat onder verantwoording van de diaconie, en wordt ook door de diaconie financieel ondersteund. Daarom wordt er ook jaarlijks met de diaconie vergaderd.  Het kerkelijk bezoekwerk bestaat momenteel uit 3 bestuursleden en 10 leden. Er worden door de bezoekdames bezoeken afgelegd bij de volgende gebeurtenissen

 • Het K.B.W. bezoekt mensen die weer thuis zijn na een zienhuisopname en de ernstig/langdurig zieken thuis.

 • Het K.B.W. heet nieuw ingekomen gemeenteleden wekom in onze gemeente.

 • Gemeenteleden van 75 jaar en ouder ontvangen met Kerst een Bijbels dagboekje.

 • De bewoners van huize 'Uit de Kunst' ontvangen met Kerst een Kerststukje voor in de woonkamer.

 • Het K.B.W. bezoekt gemeenteleden vanaf de 70e verjaardag.

 • Mensen met een beperking worden met hun verjaardag bezocht.

 • Het K.B.W. bezoekt echtparen die 25, 40, 45, 50, 55, 60 jaar enz. gehuwd zijn.

 • Gemeenteleden waar een baby geboren is, worden bezocht en ontvangen dan een slabbetje van De Schoof.

 • Als de kerkenraad een uitnodiging van een huwelijk ontvangt, dan bezoeken de ouderling en diaken van dienst meestal de receptie.

  Voor meer informatie over het kerkelijk bezoekwerk
  kunt u contact opnemen met:
  Mw. H.G. Ekkel-Bolhoeve, tel. 0546-643438