Kerk & Israël
 

De commissie Israëlzondag stelt zicht ten doel:
 
Doorgaande bezinning op onze verworteling in (het oude) volk van God,
   Israël. Vanwege deze wortels spreekt onze kerkorde van een
   onopgeefbare verbondenheid met Israël”.
Organiseren van een gezinsdienst op Israëlzondag
   (eerste zondag van oktober).
 
De Protestantse Kerk in Nederland geeft een kwartaalblad uit onder
de titel “Kerk en Israël Onderweg”.
Het blad is een informatiebron voor iedereen, die interesse heeft in de verhouding van de kerk met Israël: vanuit de onopgeefbare verbondenheid van de christelijke gemeente met het Joodse volk. Het blad bevat bijbel-theologische bijdragen, nieuws over activiteiten in het land en publicaties, bijdragen geschreven door Joodse en christelijke auteurs.
 
Er is een Provinciale Werkgroep Kerk & Israël Overijssel/Flevoland

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Dhr. R.H. Hekman, tel. 0546-643151