Kinderkerk
  De kinderkerk is ontstaan vanuit de zondagsschool / kinder- nevendiensten en is bedoeld voor kinderen van de basisschool die 4 jaar en ouder zijn.

Iedere zondagmorgen tijdens de erediensten gaan de kinderen naar de Kinderkerk, m.u.v. 1e Kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e zondag in oktober. Er zijn twee groepen, verdeeld in onderbouw en bovenbouw.

Wij werken met een vertelrooster, aan de hand van VERTEL HET MAAR. De standaardactiviteiten die er worden gehouden, zijn op Tweede Kerstdag het kerstfeest voor de kinderen, waarbij ouders, broers en zusjes en verdere gemeenteleden van harte welkom zijn. In juni is er een gezinsdienst, waarin de oudste kinderen afscheid nemen van de Kinderkerk. Zij ontvangen dan een liedboek. Kosten zijn er niet aan verbonden, wel wordt er iedere zondagmorgen een collecte gehouden, maar dit is een vrije gift. De collecte is bestemd voor het werk van de kinderkerk, hiervan betalen wij o.a. het abonnement van VERTEL HET MAAR.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Dhr. M. Hekman, tel. 0546-642913