Ledenadministratie
 

Het doel van de ledenadministratie is dat zij ten dienste staat van
de hele kerkelijke Protestantse gemeente te Daarlerveen.

Leden registreren is geen doel op zich. Het ledenbestand is een middel dat bij kan dragen aan alle activiteiten binnen de kerk.
Het is een kostbaar bezit en het zou jammer zijn om dit niet te gebruiken. Met behulp van de ledenadministratie kunnen de juiste mensen op het juiste ogenblik op de juiste wijze door de juiste persoon benaderd worden. Volgens de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland behoren tot een gemeente zij van wie de inlijving in de gemeente van de Kerk is bekrachtigd door de Heilige Doop en die als zodanig zijn ingeschreven als lid van de gemeente. Daarnaast rekent  de gemeente voorts tot haar gemeenschap de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede degenen die blijk geven van verbondenheid met de gemeente. De kerk kent doopleden en belij­den­de leden. Doopleden, belijdende leden, gastleden, de niet-gedoopte kinderen van gemeenteleden alsmede zij die blijk geven van verbondenheid met de ge­meente, wor­den als zodanig ingeschreven in het register van de gemeente. Dit zijn de zogenaamde voorkeursleden. Alle bij de Protestantse Kerk aangesloten gemeenten zijn deel  gaan uitmaken van de Landelijke Leden Registratie (LLR). Via de Stichting Mechanische Registratie en Administratie (SMRA) in Delft worden we automatisch op de hoogte gehouden van een aantal burgerlijke gegevens.

Alle burgerlijke mutaties, zoals b.v. verhuizing, huwelijken en overlijden enz., worden door de gemeente aan de SMRA doorgegeven. Geboortes en kerkelijke mutaties, zoals doop en belijdenis moet de kerk zelf bijhouden, en worden daarna aan de LLR en de SMRA doorgegeven, zodat ook zij beschikken over een actueel bestand. Echter alles gebeurd niet automatisch, daarom moeten ook wij zelf goed opletten. Dit kan o.a. mede gebeuren door “mond op mond” reclame bv. door een stukje te schrijven in het kerkblad. Er kan b.v. regelmatig een oproep geplaatst worden om wijzigingen aan de ledenadministratie door te geven.

Bij nieuw ingekomen gemeenteleden gaan we op bezoek met de vraag of ze lid van onze kerk willen worden. Door in contact met de kerk te blijven, houden we het bestand zo goed mogelijk actueel.

 

Verschillende kerkelijke organisaties en verenigingen maken bij onze kerk, om verschillende redenen, gebruik van de ledenadministratie. De predikanten en ouderlingen b.v. bij het pastoraat.  Zo heeft iedere vereniging zijn eigen reden om gebruik van de ledenadministratie te maken.

 

Voor meer informatie en wijzigingen kunt u contact opnemen met:

Mevr. D. Gerrits, tel. 0546-646019

 

E-mail: ledenadm.deschoof@gmail.com