Links
 

Deze pagina biedt een aantal interessante links.

 

www.kerkomroep.nl Kerkdiensten van “De Schoof”
www.protestantsekerk.nl Protestantse Kerk in Nederland
www.jop.nl Jeugdwerk PKN
www.hgjb.nl Jeugdwerk PKN
www.vertelhetmaar.nl Kinderkerk “De Schoof”
www.dorcas.nl Christelijke hulporganisatie Dorcas
www.bijbelgenootschap.nl  Nederlands Bijbelgenootschap
www.sien.nl Mensen met een verstandelijke beperking
www.christenenvoorisrael.nl Christenen voor Israël
www.raadvankerkennijverdal-hellendoorn.nl Raad van Kerken gemeente Hellendoorn
www.raadvankerken.nl Raad van Kerken in Nederland
www.izb.nl Vereniging voor zending in Nederland
www.ewv.nl Evangelisch Werkband
www.mercyships.nl Mercy Ships
www.missienederland.nl Missie Nederland
www.weekvangebed.nl Week van Gebed
www.opendoors.nl Open Doors
www.gave.nl Stichting Gave
www.veenbrug-ikt.nl Christelijke Basisschool "De Veenbrug" Daarlerveen