Nieuws

GEMEENTELIJKE OPVANG OEKRAÏNE

Klik hier voor meer informatie.

GROEI GROEP DAARLERVEEN

Welkom bij deze nieuwe huiskring. De Gemeente Groei Groep ‘De Schoof’ en de ‘Alpha Groep Daarlerveen’ gaan verder onder de nieuwe naam ‘Groei Groep Daarlerveen’.

 We komen – op woensdagavond van 19.45 uur tot 21.45 uur – bij elkaar. Het zijn acht thema-avonden met als titel ‘Durf Daniël te zijn’. Daarnaast organiseren wij een Do-Event en je kunt deelnemen aan Bijbelse wandelingen op een mooie locatie, georganiseerd door het missionaire project ‘Verspieders Expres’.

Alvast een inkijkje in het materiaal?
Download hier het programma en de preview. 

Weet je welkom!

GEBEDSKRING ‘HUIS VAN GEBED – DAARLERVEEN’

Iedereen is hartelijk welkom bij de gebedskring. In het nieuwe seizoen is het thema ‘#BLIJINMIJNLIEFDE’. We komen maandelijks – op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur in “De Schoof” of “De Kruiskerk” – bij elkaar.

Waarom met anderen bidden?
Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijk bidden een geweldige belofte verbindt: ‘Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:19-20). 

 Wat gebeurt er op een gebedskring?
We komen samen om uit de Bijbel te lezen en we gaan samen bekende liederen zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’. Er is een korte reflectie en we geven elkaar de gelegenheid om hardop te bidden en/of om in stilte met ons mee te bidden. Alleen meezingen kan ook, want ‘zingen is twee keer bidden’. Er wordt voor het plaatselijk kerkenwerk gedankt en gebeden, voor lief en leed in de gemeente, jongeren, zieken, onze vervolgde broers en zussen in het geloof, voor het volk Israël en voor overige zaken die aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier. 

Download onder hier het programma. Elke deelnemer ontvangt een gebedsboekje, waar het thema verder is uitgewerkt en er staan gebedspunten in. Weet je welkom!

SAMEN NAAR DE POLDER & DE IJSSELLINIE

Nu veel ‘collecte’ inkomsten zijn weggevallen, is peren en appels plukken een mooie gelegenheid om een flink bedrag bij elkaar te plukken.

September en Oktober staan bol van acties die de fruitcommissie “De Schoof” gaat organiseren. Maar dat doen we niet alleen! Ben jij iemand die het leuk vindt om buiten aan het werk te zijn of mensen te laten meegenieten van je kennis en enthousiasme? Nieuwe mensen ontmoeten en leren kennen? Steeds meer mensen gaan vrijwillig een zaterdag boompjes kappen op de heide of een zaterdag zwerfvuil zoeken in de bossen.

Zin om zaterdag 18 september peren te plukken met “De Schoof” in de polder? Of op een doordeweekse dag peren of appels te plukken aan de IJssellinie?

Kijk ook op de facebookpagina van “De Schoof” voor de actuele informatie en plukdagen. Door een mail te sturen naar fruitcommissie.deschoof@gmail.com ontvang je alle informatie van dit unieke dagje in de polder en/of langs de IJssellinie.

DIENSTEN MET EEN BIJZONDER KARAKTER

Om de twee weken is er om 19.00 uur een dienst met een bijzonder karakter in “De Schoof”. De doelstelling is om een bijdrage te leveren aan het voorbereiden, organiseren en verzorgen van inspirerende en afwisselende avonddiensten. Hierbij trachten wij zo veel mogelijk de gemeenteleden te betrekken bij de voorbereiding en de uitvoering van de diensten. In de diensten met een bijzonder karakter neemt naast Woord en Gebed, muziek en liederen een belangrijke plaats in. Een inspirerende eredienst is een dienst waarin jong en oud zich aangesproken/thuis voelen. 

Op facebook ‘De Schoof’ staat elke maand informatie over deze boeiende en inspirerende thema’s. Download hier alle data in 2021. 

De kerk is open. Welkom!

SENIOREN ONTMOETEN ELKAAR IN DAARLERVEEN

120 senioren waren op woensdagmiddag 13 november 2019 in “De Kruiskerk” en zongen bij aanvang van deze ontmoetingsmiddag het eerste zondagsschoollied ‘Daar ruist langs de wolken’ van Eduard Gerdes.

De aanwezigen gingen even terug in de tijd. Eduard Gerdes stierf op 12 december 1898 en werd op het toen nog nieuwe kerkhof aan de Loolaan in Doetinchem begraven. Een gedenksteen op zijn graf werd betaald doordat alle zondagsschoolkinderen in Nederland een cent meebrachten voor de man die zoveel voor hun betekend had. Daarna gingen we terug in de tijd met ‘Dorus’. Samen genieten van een gezellige muzikale en creatieve middag. 2x30 minuten met o.a. ‘de krokus en de hyacint’, ‘poesje mauw’ ‘witte muizen’, bij de marine’, ‘het borstellied’ werden creatief en interactief uitgevoerd. Beide kerken “De Schoof” en “De Kruiskerk” Daarlerveen – in samenwerking met ‘Welzijn Ouderen Daarlerveen’ – starten in november 2013 met deze middagen. Deze succesvolle middagen zijn niet alleen voor senioren uit Daarlerveen, maar we mogen ook ‘ouderen’ van de dagopvang ontmoeten. Ook de pauze is een tijd van ontmoeten en bijpraten onder het genot van koffie, thee met iets lekkers erbij! We sloten de middag af met het lied ‘Kroon Hem met gouden kroon’ en gebed. Het Missionaire Werk van de PKN heeft ons van koeken voorzien en SORD uit Daarlerveen sponsort ons met een gift. Fijn dat sponsors zich spontaan melden en deze activiteiten ondersteunen en aanmoedigen. Dankzij die steun kunnen wij mooie middagen blijven organiseren!

Op woensdagmiddag 12 februari 2020 is de volgende seniorenmiddag in “De Schoof”. Via de krant en het informatieblad SproakSaam houden wij u op de hoogte. Meer informatie over de seniorenmiddagen en sponsoring bij Roelof Hekman, 0546-643151.

JUBILERENDE BIJBELQUIZ TROK VEEL DEELNEMERS

In een volle kerkzaal van ‘De Schoof’ in Daarlerveen was donderdag 31 oktober 2019 voor de tiende keer de grote Bijbelquiz.

Het was een feestelijk ontvangst met muziek en cup-cakes met het logo van “De Schoof”. De meeste deelnemers vormen met z’n drieën een team. ‘Huis van Gebed-Daarlerveen’ doet bijvoorbeeld mee, de Bijbelkring ‘De Schoof’, een team ‘Geloven Op Maandag’ uit ‘De Schoof’, liefst twee teams van de kerkelijke vrouwenvereniging ‘Servio’, team ‘Noordwijk’ uit Vroomshoop, Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal, maar er waren ook families die een team vormden en een enthousiast jongerenteam was present. Teams en individuele spelers uit Daarlerveen en omgeving vulden de kerkzaal en beleefden een prachtige avond. Voor het spel begint is er een opwarmertje met het lied ‘Ik wens jou…’ van TRINITY. Er werden enkele kerkelijke liederen gezongen en een Bijbellezing: Johannes 20: 19-31. Dan gaat de beamer aan en komen de quizformulieren op tafel. Een deel van de meerkeuzevragen worden aangekondigd met filmpjes. Kinderen uit Cairo zingen een liedje over Mozes, een gedicht van Toon Hermans en een filmpje over de ‘balk en de splinter’ waren tevens een kleine adempauze.

 De vragen zijn afgeleid van de filmpjes of een illustratie. Gelukkig waren er ook makkelijke vragen en de populariteit van de quiz in Daarlerveen groeit. Tot slot was er een spannende finale.

Natuurlijk was er een leuke prijs voor de individuele winnaar Ruth Schipper en het winnende team ‘INKT’ (interkerkelijk koffieochtend team). Volgend jaar is de elfde editie op donderdag 29 oktober 2020, de donderdag na de Nationale Bijbelzondag. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied n.a.v. het thema ‘Ik wens jou..’ en praten nog wat na.

STICHTING ‘DE ZAAIER’ STEUNT ‘BIDDEN LANGS HET KANAAL’

Donderdagavond 6 juni 2019 was het gezellig druk in Vriezenveen. Vertegenwoordigers van missionaire-, evangelisatie- en diaconale doelen uit Twenterand waren naar De Akker gekomen. Stichting de Zaaier keerde een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand.

Op feestelijke wijze en onder grote belangstelling zijn de cheques aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd. De vertegenwoordigers vertelden kort waar ze zich voor inzetten. De overhandiging vond plaats in twee bijeenkomsten. In de eerste bijeenkomst ontving ‘Bidden langs het kanaal’ een cheque om de activiteiten in 2020 nog verder uit te breiden. Na het uitdelen van de cheques is er een groepsfoto gemaakt en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig napraten.

GEMEENTE GROEI GROEP “DE SCHOOF”

Dit jaar gaat de Gemeente Groei Groep aan de slag met een prachtig thema: ‘Dit is mijn lichaam’. We komen – op woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur – bij elkaar.

Het zijn 7 avonden. Daarnaast organiseren wij een Do-Event en een Bijbelse wandeling op een mooie locatie.

Alvast een inkijkje in het materiaal? Download hier het programma en de preview In de hal van de kerk liggen flyers en een inkijkexemplaar. Weet je welkom!

GEBEDSKRING ‘HUIS VAN GEBED – DAARLERVEEN’

Iedereen is hartelijk welkom bij de gebedskring. In het nieuwe seizoen is het thema ‘RECHT VOOR OGEN’. We komen maandelijks – op dinsdagavond van 19.15 uur tot 19.45 uur in “De Schoof” – bij elkaar. Dit seizoen willen we iedere maand een vertegenwoordiging uitnodigen van de verschillende geledingen van het kerkenwerk. Het gebed wordt dan gericht op een bepaald thema, passend bij de groep die uitgenodigd wordt.

Waarom met anderen bidden?
Het is Jezus zelf die aan het gezamenlijk bidden een geweldige belofte verbindt: ‘Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren. Want waar twee of drie mensen in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden’ (Matteüs 18:19-20). Wat gebeurt er op een gebedskring? We komen samen om uit de Bijbel te lezen, we gaan samen bekende liederen zingen uit de bundel ‘Op Toonhoogte’ (via De Akker en Stichting de Zaaier heeft de ‘Verspieders-Express’ 25 gratis nieuwe bundels gekregen die we gebruiken). Er is een korte overdenking en we geven elkaar de gelegenheid om hardop te bidden en/of om in stilte met ons mee te bidden. Alleen meezingen kan ook, want kerkvader Augustinus heeft eens gezegd: ‘Zingen is twee keer bidden’. Er wordt voor het plaatselijk kerkenwerk gedankt en gebeden, voor lief en leed in de gemeente, jongeren, zieken, onze vervolgde broers en zussen in het geloof, voor het volk Israël en voor overige zaken die aan het hart gaan. Dit alles op een ongedwongen manier.

Download hier het programma. In de hal van de kerk liggen gebedsboekjes, waar het thema verder is uitgewerkt en er staan gebedspunten in. Neem een exemplaar mee uit de display. Weet je welkom!

GELOVEN OP MAANDAG & BIJBELKRING

In de maanden september tot en met april, houden wij eens per maand Geloven op Maandag (GOM) en Bijbelkring. Deze vindt plaats in de consistorie van “De Schoof”. Om 9.30 uur is er koffie en thee en beginnen we. Het streven is dat we uiterlijk 11.30 uur stoppen. Elkaar ontmoeten rondom de Bijbel is verrijkend. Misschien bent u nieuwsgierig geworden? U bent van harte welkom! Noteer alvast de data in het nieuwe seizoen op de kalender/in de agenda!

Geloven op Maandag (GOM) start maandag 30 september 2019.
We proberen met elkaar Bijbelse onderwerpen in de actualiteit te bezien, en actuele onderwerpen in Bijbels licht te zien.

Bijbelkring op woensdag start woensdag 2 oktober 2019.
Dit winterseizoen staat het Bijbelboek Amos centraal.

GEZAMENLIJK ZONDAGSBLAD

Het Gezamenlijk Zondagsblad voor de Protestantse Kerk informeert en inspireert betrokken kerkmensen in Drenthe, Overijssel en Flevoland.

Onlangs was verslaggever Leo Polhuys in Daarlerveen voor een reportage over ‘Bidden langs het kanaal’.

Download hier de Kerstspecial van het Gezamenlijk Zondagsblad. Ook in 2019 verschijnen er artikelen over ‘Welkom in de kerk’ vanuit onze regio.

In het magazine ‘Zomer in Twente’, 2e jaargang dat medio mei/juni 2019 verschijnt, zal de evangelisatiecommissie van beide kerken in Daarlerveen een bijdrage leveren.

SENIORENMIDDAG IN DAARLERVEEN IS EEN FEEST DER HERKENNING

Bijna 100 mensen waren op woensdagmiddag 21 november 2018 in “De Schoof” en hebben genoten van een mooie en gezellige middag. Verhalen vertellen en gedichten voordragen is een oude traditie. Zolang er mensen zijn, vertelt men elkaar verhalen en/of gedichten. Men luisterde geboeid naar Anna Geerdink.

Deze middag mag met recht weer een succes genoemd worden. “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terugzien op een goed bezochte elfde seniorenmiddag, waar ook mensen uit omliggende plaatsen aanwezig waren. Er vinden steeds meer uitwisselingen plaats met de dorpen die aan het kanaal liggen. Zo ontstaat er een mooie samenwerking. We begonnen met het prachtige lied ‘Samen in de naam van Jezus’ en gebed. Voor de pauze vertelde Anna Geerdink een aantal verhalen en er waren prachtige gedichten die de nodige humor hadden. Ze doet alles in de eigen ‘moodersproake’.

Eén van de verhalen was van een reisje naar Londen. Ook was er uitleg over haar klederdracht. Boeiend en leerzaam waren de verhalen en dichten over ‘Bruggenbouwen’, ‘Brief schrijven of Mailen/Appen’ en ‘Vrijwilligers’. Bruggenbouwers en vrijwilligers zijn onmisbaar en een brief schrijven heeft meer waarde dan een snelle mail of appje.

Hoi Centraal was ook aanwezig en heeft opnames gemaakt. Niemand had bezwaar, want AVG en privacy kennen we niet in onze ‘moodersproake’ zei iemand. De Twentse Marktbakker, die elke woensdagmorgen aan de Spoorstraat in Daarlerveen staat heeft ons van lekkere koeken voorzien. Aan het einde van de middag zongen we ‘Heer, uw licht en uw liefde schijnen’ en dankten wij onze Hemelse Vader voor deze middag.

We zien nu al uit naar de volgende gezamenlijke bijeenkomst, die D.V. woensdag 13 februari 2019 wordt gehouden in “De Kruiskerk”.

WELK TEKEN GAF GOD AAN NOACH NA DE ZONDVLOED?

In een volle kerkzaal van ‘De Schoof’ in Daarlerveen was donderdag 1 november 2018 voor de negende keer de grote Bijbelquiz. De meeste deelnemers vormen met z’n drieën een team. ‘Huis van Gebed-Daarlerveen’ doet bijvoorbeeld mee, de Bijbelkring ‘De Schoof’, een team ‘Psalm 151’, liefst twee teams van de kerkelijke vrouwenvereniging ‘Servio’, het interkerkelijk koffieochtend team, het Israël Platform Hellendoorn-Nijverdal, maar er waren ook families die teams vormden en zelfs een team ‘Last-Minute’ was present.

Teams en individuele spelers uit Daarlerveen en omgeving vulden de kerkzaal en beleefden een prachtige avond. Voor het spel begint is er een opwarmertje met prachtige beelden uit het land van de Bijbel en vioolspeler Boris Savchuk. Er werden enkele kerkelijke liederen gezongen en een Bijbellezing: Marcus 10:46-52. Dan gaat de beamer aan en komen de quizformulieren op tafel.

Een deel van de meerkeuzevragen worden aangekondigd met filmpjes. Het dorsen van graan, Bert en Ernie, het leger des Heils en een lego-filmpje waren tevens een kleine adempauze. De vragen zijn afgeleiden van de filmpjes. Gelukkig waren er ook makkelijke vragen en de populariteit van de quiz in Daarlerveen groeit elk jaar. Natuurlijk was er een leuke prijs voor de individuele winnaar en het winnende team.

Volgend jaar is de tiende editie op donderdag 31 oktober 2019, de donderdag na de Nationale Bijbelzondag. Hier hopen we een groot feest van te maken. Aan het eind van de avond zingen we nog een lied op de melodie van het Israelisch volkslied, praten we nog wat na en gaat iedereen huiswaarts met een goed gevulde goodiebag. Volgend jaar weer een nieuwe quiz met een nieuw thema!

We zien u graag ‘terug’ in ‘De Schoof’ in Daarlerveen!

FEESTELIJKE UITREIKING CHEQUES

Donderdagavond 31 mei 2018 was het gezellig druk in Vriezenveen. Vertegenwoordigers van missionaire-, evangelisatie- en diaconale doelen uit Twenterand waren naar De Akker gekomen. Christelijk boekenhuis De Akker en Stichting de Zaaier keerden een deel van de winst uit aan goede doelen van diverse instellingen uit Twenterand.

Op feestelijke wijze en onder grote belangstelling zijn de cheques aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigd. Namens de ‘Verspieders Express’ ontvingen we tien cheques die we bij De Akker kunnen verzilveren voor muziek- en liedbundels ‘Op Toonhoogte’. Deze bundel is een revisie van de vorige editie. De HGJB heeft de liederen zorgvuldig geselecteerd op inhoud en op waarde voor verschillende generaties in de kerk. De liederen zijn onder gebracht in verschillende rubrieken, zodat de liederen ook de verschillende geloofselementen weerspiegelen en met name door jongeren steeds vaker als vervanger voor de ‘Opwekkingsbundel’ wordt gebruikt.

Het uiteindelijke resultaat is een bundel met circa 570 liederen. Bekende Psalmen in diverse uitvoeringen, ‘Klassiekers’ uit de kerkelijke traditie, Liedboek voor de Kerken, Zingend Gezegend, Hervormde Bundel 1938, Johannes de Heer, kinderliederen en liederen van Sela zijn opgenomen.

Deze bundel kunnen we ook in Daarlerveen goed gebruiken bij Gebedskringen en huis-groei-groepen. Na het uitdelen van de cheques is er een groepsfoto gemaakt en kon men, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig napraten.

ISRAËL-NIEUWS VIA WHATSAPP

De Whatsappservice met Israël-nieuws is een groot succes. Binnen twee jaar bereikten we in 2018 de mijlpaal van 5.000 mensen. Die ontvangen elke dag maximaal twee nieuwsberichten over Israël.

Christenen voor Israël startte met de Whatsappservice omdat er vaak weinig aandacht is voor positief nieuws uit Israël, terwijl dat er juist wel is.

Abonneren op de Israël-nieuwsdienst via Whatsapp is gratis en kan in twee eenvoudige stappen. Voeg het nummer 06-58888171 toe aan je contacten en app vervolgens de tekst ‘Israëlnieuws aan’ naar dit nummer. Je ontvang dan dagelijks maximaal twee nieuwsberichten over Israël via Whatsapp. Andere abonnees kunnen jouw telefoonnummer nooit zien, want we sturen onze berichten via een privélijst. Wie Israël zegent, wordt zelf gezegend. (Genesis 12:2 en 3).

DAARLERVEEN STAAT IN ‘VUUR EN VLAM’

Het was prachtig weer toen we vrijdagavond 13 oktober 2017 vanaf “De Kruiskerk” vertrokken voor deze korte ‘vuur en vlam’ wandeling langs fakkels en vuurkorven.

Onderweg stond Waypoint Twenterand met bijzondere brillen. ‘Wat zie je als je te diep in het glaasje kijkt en/of als je drugs gebruikt’? Het eindigde achter “De Schoof” bij een kampvuur, waar Waypoint Twenterand voorlichting gaf over verslaving onder jongeren. We hebben het indrukwekkende verhaal van Joshua mogen horen, die niet meer voor drank en drugs kiest, maar voor de Heere Jezus. Het lijkt allemaal zo onschuldig, maar ook het vieren van halloween kan nare gevolgen hebben op een mensenleven.

Daarna werd het tijd voor napraten en konden we onder het genot van koffie/thee en fris deze ‘vuur en vlam’ avond afsluiten bij de het kampvuur door enkele liederen te zingen. Jonge mensen uit Daarlerveen begeleiden ons op instrumenten. Deze bijzondere avond gemist? We doen het graag nog eens over!

ACTIE SCHOENMAATJES GROOT SUCCES

De diaconie deed mee aan het diaconaal project: Schoenmaatjes van Edukans. Kinderen en volwassenen van “De Schoof” vulden een door hen zelf versierde of geschilderde schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden.

De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen wereldwijd. De opbrengst was: 122 gevulde dozen en € 762,00 voor de verzendkosten.

Op 9 december 2015 hebben de kinderen van de woensdagmiddagclub en negen jongeren de dozen in de bus van Gerrit Vos gepakt en naar een verzamelpunt in Rijssen gebracht voor de verre reis. Volgens een medewerker van Edukans gaan de dozen waarschijnlijk naar Irak of Ghana.

 

Geslaagd PoerimfeestGESLAAGD POERIMFEEST IN DAARLERVEEN

Zo’n 60 bezoekers waren op vrijdagavond 6 maart 2015 naar “De Kruiskerk” gekomen en hebben genoten van het eerste Poerimfeest in Daarlerveen. De evangelisatiecommissie van “De Schoof” en “De Kruiskerk” kunnen terug zien op een mooie avond. De film ‘Ester’ draaide in één van de zalen en de kinderen en tieners hadden hun eigen verhaal en werkjes. Diverse maskers werden gemaakt, zodat iedereen onherkenbaar naar huis ging. Velen kwamen verkleed en hadden iets meegenomen dat lawaai maakte. De naam Haman wilde men niet meer horen. Na het welkom en het verhaal van ‘Ester’ gingen de kinderen in optocht door enkele straten van Daarlerveen. Tijdens de optocht sloten diverse kinderen aan. Door het lawaai en de felle lichtjes stonden velen voor het raam of kwamen naar buiten om het Poerimfeest op straat mee te vieren. Een groot gedeelte was in de kerk achter gebleven om de film ‘Ester’ te kijken. De lekkere Hamansoren waren voldoende aanwezig. Er waren alleen maar lovende woorden en men kijkt al uit naar een volgend feest. De geschiedenis van Ester en de redding van het volk Israël is in het zeventiende hoofdstuk van de Bijbel te lezen.

Hemelvaart 2015Verslag Hemelvaartsdag 14 mei 2015

‘Wij zullen opstaan en met Hem meegaan, straks als Jezus terugkomt.’ In de kerk zongen wij dit lied. Ook was het voor velen weer vroeg opstaan voor het “dauwfietsen”. Tussen half zeven en kwart voor zeven verzamelden zich een groep “dauwfietsers” op het kerkplein. Om acht uur was er een ontbijt, zodat we dit gezellige feest konden voortzetten. Zeer jong en iets ouder deden weer mee. Iedereen kreeg bij de start een programmaboekje en met een kleurige ballon aan de fiets gingen we richting Vriezenveen.

Een missionaire gemeente blijft niet treuren, zit niet bij de pakken neer. Sikkeneuren helpt je toch niet meer. Met z’n allen een mooie morgen met veel vogel- en kikkergeluiden. Bij een kikkerpoel was een rustpauze en kregen alle deelnemers een appel. Even tijd om deze kikkerpoel te bekijken en daarna in groepjes een kwartet spelen, dat over de ‘Ark van Noach’ ging. Een prachtig gezicht, maar vooral een mooi gehoor. Voorbijgangers keken! Wat doen die mensen toch? Mag ik van jouw van “Noach” – ‘Sem’. Mag ik van jouw van “Dieren” – ‘Leeuw’. Mag ik van jouw van “De ark” – ‘Deur’. Mag ik van jouw van “Na de vloed” – ‘Boog’. Mag ik van jouw van “Aan boord” – ‘Reine dieren’. Mag ik van jouw van “In de ark” – ’40 dagen en nachten’. Mag ik van jouw van “Leeftijden” – ‘600 jaar’. Mag ik van jouw van “Afmetingen” – ‘300 el’. Mag ik van jouw van “Venster” – ‘Duif’. Ik heb een kwartet!

Na dit spel gingen we weer op de fiets via “Het Veenschap” richting “De Schoof”, waar we samen in de consistorie gingen ontbijten. We zongen onder begeleiding van Margré Ballast op de accordeon lied 452, Jezus is de goede Herder (ELB). Na het ontbijt zongen we samen lied 302, Heer, ik kom tot U (ELB) en lied 351, Machtig God, sterke Rots (ELB).

Vanaf deze kant bedanken we iedereen nogmaals die heeft geholpen en mee heeft gedaan aan deze activiteit. We kijken terug op een leuke ochtend. Om negen uur begon de gezinsdienst met als thema “Wat een afscheid?!”, n.a.v. Handelingen 1:1-14. De liederen waren aangereikt door gemeenteleden en de lezers van de Jeruzalem Post.

 
 

De verspieders ExpressMissionair Project ‘De Verspieders Express’ in Zwolle

Vrijdagmiddag 7 november 2014 was er een bekendmaking van de Overijsselse Vrijwilligers Prijs 2014 in de statenzaal van het Provinciehuis te Zwolle.

De Overijsselse Vrijwilligers Prijs kent naast de juryprijzen ook een publieksprijs. De inwoners van Overijssel en daarbuiten hebben een stem kunnen uitbrengen op hun eigen favoriet. In totaal zijn er 18.465 stemmen uitgebracht. Het was spannend, want de publieksprijs voor organisaties is met een kleine voorsprong gewonnen door ‘Werkgroep Passiespelen’ uit Hertme.

‘De Verspieders Express’ was één van de vele genomineerde organisaties. Het was een mooie middag waar ‘De Verspieders Express’ de nodige reclame voor het missionaire werk van de PKN kon maken. Er was een speciale oorkonde en als team hebben we een pasje gekregen, zodat we een leuke traktatie kunnen ophalen. Iedereen die een stem heeft uitgebracht op ‘De Verspieders Express’: HARTELIJK DANK!!!

Onder ACTUEEL staan foto’s van de OVP2014 en “De Verspieders Express”.

 
TOV club

Steeds meer kinderen geïnteresseerd in Israël

Wie denkt dat alleen volwassenen interesse hebben in Israël heeft het mis! Steeds meer kinderen willen meer weten over het land van de Bijbel. Het Tov!Club Magazine is daarvan een bewijs. Het groeiende aantal lezers maakt duidelijk dat ook kinderen zich verbonden voelen met Israël. Naast een paar duizend abonnees is het blad afgelopen Israëlzondag aan maar liefst negenduizend kinderen uitgedeeld (ook na de gezinsdienst op Israëlzondag - 5 oktober 2014 - uitgedeeld in “De Schoof”).

Het blad is dan ook een prachtig middel om uw (klein)kinderen bekend te maken met de mooie boodschap van Israël. Met prachtige foto’s en boeiende onderwerpen is het kwartaalblad voor veel kinderen een blad waar ze elke keer weer naar uitkijken. De Joodse feesten, de prachtige natuur in Israël, leuke weetjes, je vindt het allemaal in het Tov!Club Magazine.

Een abonnement op het Tov!Club blad is gratis, wel vragen we om jaarlijks een gift over te maken om het blad in stand te houden. Abonneren kan via www.tovclub.nl

Kids ExpressVEEL BEZOEKERS IN DE KIDS EXPRESS

Van maandag 12 tot en met vrijdag 16 mei 2014 stonden de vijf caravans op het kerkplein. Het verhaal begon spectaculair. Op een dag vinden Rob, Esmee en Rachel een caravan in het Van Dongenplantsoen bij hen in de buurt. Ze nemen een kijkje en dan… dan gaat het mis. De caravan blijkt een tijdmachine te zijn van Ralf. Ralf is een onhandige engel die de kinderen per ongeluk naar een andere tijd heeft geflitst: de tijd van de Bijbel. De kinderen komen in vijf Bijbelverhalen terecht, die wonderlijk genoeg ook te maken hebben met hun eigen leven. Dat vinden Rob, Esmee en Rachel allemaal best bijzonder, maar ze willen eigenlijk ook wel graag terug naar huis. Maar dat gaat niet zo makkelijk. Ze hebben een code nodig. De kinderen, ouders, opa’s en oma’s die de Kids Express hebben bezocht mochten hen daarbij helpen. Ook mochten we gasten, kinderen en ouders uit naburige dorpen ontvangen in de Kids Express. Op www.kids-express.nl kun je de code invullen. Je krijgt dan een mooie oorkonde met je eigen naam! De bezoekers zijn de helden van dit verhaal!

Derde uitgave van 'bries'

BRIES is het relatiemagazine van Missionair Werk en Kerkgroei van de Protestantse Kerk.

In deze bries:

  • Missionaire kanjer: Dirk de Bree
  • Interview René de Reuver & Hette Domburg. Omid en Aemro, over pionieren in de Haagse wijk moerwijk
  • De kerk uit/de kerk in',over uittreders en toedtreders
  • Missionair op de kaart
  • Een missionair recept
  • Roelof Hekman: missionair ambassadeur
  • En nog veel meer... Ook bries lezen?

Download hier de pdf.

"De Schoof top 10" op 1 januari 2011

De "wereld" sluit op de radio een jaar af met de nummer 1 van de top-2000 aller tijden. En dan is het 1 januari! Onze kerk stelde een eigen TOP-10 samen.

Welk kerklied stond op 1 januari 2011. op nummer 1, want toen begon “De Schoof Top- 10” met de meest favoriete liederen. De preek ging over het mooiste Bijbelgedeelte. Deze gezinsdienst op nieuwjaarsmorgen stelden we met heel de gemeente samen. Een uniek gebeuren! Op enkele zondagen in december lagen er flyers op de stoelen en in de kerk waarop je een favoriet lied (1 psalm – 1 gezang – 1 lied uit de Evangelische Liedbundel) kon invullen. Ook het mooiste Bijbelgedeelte kon je invullen. De flyer was ook te downloaden via deze website.

 

Heel veel liederen hadden 1 stem gekregen.

Hier volgt “De Schoof Top- 10” met het mooiste bijbelgedeelte.

Nummer 10  Lied 343 ELB (2 stemmen)         Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam

Nummer 9    Psalm 121    (2 stemmen)          Ik sla mijn ogen op en zie.

Nummer 8    Lied 218 ELB (2 stemmen)         Samen in de naam van Jezus.

Nummer 7    Psalm 100    (2 stemmen)          Juicht Gode toe, bazuint en zingt.

Nummer 6    Gezang 457  (3 stemmen)          Heilig, heilig, heilig!

Nummer 5    Lied 376 ELB (3 stemmen)         Abba, Vader.

Nummer 4    Psalm 42      (4 stemmen)          Even als een moede hinde.

Nummer 3    Gezang 477  (4 stemmen)          Geest van hierboven, leer ons geloven.

Nummer 2    Gezang 434  (5 stemmen)          Lof zij de Heer.

Nummer 1    Psalm 84:2   (7 stemmen)          Hoe lieflijk, hoe goed is mij HEER.

 

Mooiste Bijbelgedeelte:   (3 stemmen) Johannes 3: 1-21 met name vers 16.

“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.