Stichting kerkopbouw
 

Stichting Kerkopbouw is opgericht in 1990. Het doel van de stichting is om d.m.v. activiteiten en acties geld bij elkaar te brengen voor de opbouw en instandhouding van de Protestantse Gemeente “De Schoof”. In het bijzonder wordt geld ingezameld voor het onderhoud van het kerkgebouw, en de ruimte om het kerkgebouw. De opbrengsten wordt besteed aan bijzondere uitgaven of grote projecten die door het College van Kerkrentmeesters alleen niet zijn te dragen.
De gelden worden momenteel bijeengebracht d.m.v. twee grote jaarlijkse acties. Zo houden wij in mei onze rommelmarkt en in december de oliebollenverkoop, beiden op het kerkplein.
De acties worden mede mogelijk gemaakt door de vele vrijwilligers die hun steentje bijdragen. En niet te vergeten het publiek die de rommelmarkten bezoeken en voor een klein bedrag soms de mooiste artikelen kunnen bemachtigen.
De oliebollen, die op oudejaarsdag worden gebakken, zijn van zo’n goede kwaliteit dat ze van omliggende plaatsen komen om de oliebollen, krentenbollen, ananasflappen of de appelflappen te kopen. Een prestatie waar we trots op kunnen zijn.
 
Voor meer informatie over het werk van de Stichting Kerkopbouw kunt u contact opnemen met Dhr. R.E. Wigger, tel. 06-29558967