Vrouwengroepen
 

Jonge Vrouwengroep “Dominique”
 
We zijn een gezellige groep van ongeveer 20 vrouwen en komen één keer in de maand bij elkaar op een woensdagavond van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur. (In één van de benedenzalen van ons kerkgebouw).
We beginnen de avond altijd met zingen, bidden, bijbellezing en een meditatie.
Daarna is het programma heel wisselend. We gaan iets maken (bloemschikken, sieraden maken, schilderen).
We hebben een spreker of we gaan ergens naartoe (musea, wijnproeverij, tuinen).
De laatste avond van het seizoen gaan we uit eten.
Ook verzorgen we het Kerstfeest; met broodmaaltijd;
voor de bejaarden en alleenstaanden.
De kosten voor een heel seizoen bedragen 25,00 euro.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mevr. S.J. de Lange-Berkhof, tel. 0546-645168

 
Vrouwenvereniging “Servio”
We zijn een vereniging van ongeveer 19 vrouwen en het seizoen l
oopt van september t/m april. Deze vereniging is opgericht in 1947.
Als vrouwenvereniging komen wij om de twee weken,
 op woensdagavond, bij elkaar in één van de zalen van het kerkgebouw.
Onze avonden duren van 20.00 uur tot 22.00 uur.
We beginnen zo’n avond altijd met een lied, gebed, bijbellezing en aansluitend een meditatie. Hierna is er even tijd voor pauze. Vervolgens zetten wij de avond voort met iets creatiefs. Puzzels en discussies over bepaalde onderwerpen zij hier een voorbeeld van.
Naast de reguliere avonden hebben wij ook onze eigen Kerst- en Paasavond en houden ook een gezellige Sinterklaasavond.
Tevens zijn er twee ringavonden elk jaar. Dit zijn avonden die gehouden worden samen met vrouwenverenigingen uit omliggende gemeenten.
Twee maal per jaar is er een gezamenlijke avond met vrouwengroep “Dominique”. Deze avonden worden om de beurt door de verenigingen georganiseerd.
Hier worden vaak mensen uitgenodigd om de avond te verzorgen (sprekers, vertellers, zangers).
De afsluiting van ons seizoen is altijd het jaarlijkse reisje.
Dit is altijd heel gezellig, mede dankzij de ‘busvullers’ die vaak meegaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Mevr. J. Brunnekreef-Schuurman tel. 0546-643557