Dorkas Daarlerveen
 

Heeft u nog kleren die u niet meer gebruikt, doneer ze dan aan Dorcas. U kunt dit doen door ze naar het Dorcas depot te brengen aan de Grote Veenweg 14 te Daarlerveen.