Zending
 

Om het zendingswerk binnen de gemeente gestalte te geven, is als orgaan van bijstand een zendingscommissie in het leven geroepen.

Het doel van de zendingscommissie is een bijdrage te leveren aan degenen (mensen en organisaties) die zich binnen de gemeente, landelijk en wereldwijd inzetten voor de verkondiging van het evangelie om zodoende meer mensen kennis te laten maken met het Christelijke geloof met als uiteindelijk doel deze tot geloof te laten komen.
Om dit te realiseren geeft de zendingscommissie aan de gemeente voorlichting, voortgang en stimulans bij haar zendingsarbeid. Ze behartigd alle belangen van de zending als het gaat om collectes en zendingsbussen en zendingskalenders. Er wordt enkele malen per jaar een vergadering gehouden om de binnengekomen post te bespreken, en er wordt indien noodzakelijk en mogelijk een zendingsproject financieel ondersteund.

Er worden drie collectes per jaar in de gemeente gehouden.

De drie collectes die gehouden worden zijn de voorjaarszendingscollecte, de Pinksterzendingscollecte en de najaarszendingscollecte. Dit gebeurt in de vorm van een informatiefolder met een bijbehorend zendingszakje waar de gemeenteleden hun donatie in kunnen doen.

De opbrengst van de collectes worden overgeboekt naar de organisatie genaamd "Kerkinactie". Deze te Utrecht gevestigde organisatie is een samenwerkingsverband van diverse Nederlandse kerkgenootschappen voor de zending.
Kerkinactie is betrokken bij het opzetten en financiering van diverse eigen projecten. Daarnaast geeft zij steun aan andere ter plaatse gevestigde organisaties in vooral armere landen, voor ontwikkelingssamenwerking en evangelisatie. Maandelijks geeft Kerkinactie het blad "Vandaar" uit, waarin de diverse projecten van missionair en diaconaal werk in binnen- en buitenland worden vermeld.

Naast de collectes is er ook nog een andere bron van inkomsten: er worden gebruikte kaarten en postzegels ingezameld. Dit levert ieder jaar mooie inkomsten op voor het werk van de zending.

Gebruikte postzegels zijn geld waard. Ze worden via een groothandel uitgevoerd naar alle delen van de wereld. De postzegels die hier weinig waarde hebben, brengen in het buitenland veel meer op.

Gebruikte kaarten, vooral die met Nederlandse afbeeldingen worden gesorteerd en aan verzamelaars verkocht op beurzen, die regelmatig in Nederland gehouden worden.

Richtlijnen voor het verzamelen:

Als u postzegels of kaarten wilt gaan sparen dan is het goed om de volgende richtlijnen na te volgen:
Postzegels ruim uitknippen of afscheuren (ca. 1 cm); beschadigde zegels  hebben geen waarde. Afweken, tellen en sorteren is niet nodig. Dit wordt door vrijwilligers gedaan volgens bepaalde richtlijnen.

Scheur of knip geen postzegels van de kaarten. De kaart met zegel en stempel is vaak meer waard dan de losse zegel. Beschadigde kaarten hebben geen waarde.


Voor meer informatie over het werk van de zendingscommissie kunt u contact opnemen met Mw. A.B. Kleinjan-Meier, tel. 0546-646064